Disclaimer en privacy

Disclaimer

1. De blog Gewoonsimpel.be is in de eerste plaats een leuke hobby voor mezelf (Christophe Hollebeke), met als doel anderen op een informatieve manier te inspireren/helpen hoe je kan besparen zonder in te boeten aan vrijheid en comfort, dit alles uit eigen levenservaringen en/of het nodige opzoekwerk.

2. Niettegenstaande alle content en blogberichten met de grootste zorg worden geschreven, kan de content onbedoeld fouten bevatten of onvolledig zijn.

3. Gewoonsimpel.be is niet verantwoordelijk indien een blogpost onbedoeld foutieve informatie bevat waarbij u hierdoor schade hebt geleden. Doch streeft gewoonsimpel.be zo correct en neutraal mogelijke content aan te leveren, zonder de bedoeling iemand schade te berokkenen.

4. Blogposts kunnen in de loop der tijd wijzigen/geüpdatet worden en dit zonder voorafgaandelijk bericht.

5. Gewoonsimpel.be beroep zich op de vrijheid van meningsuiting en is nooit verantwoordelijk voor interpretaties van uwentwege. Christophe Hollebeke heeft nooit de bedoeling om mensen doelbewust te kwetsen.

6. Reacties zijn zeer welkom, maar indien commentaar beledigend, of andere ongepaste content bevat, behoudt gewoonsimpel.be zich het recht om reacties aan te passen of zelfs te verwijderen indien deze naar zijn mening al te kwetsend zou kunnen overkomen. In ieder geval blijft de boodschap en de inhoud van de reactie ten alle tijde voor rekening van de betreffende commenter.

7. Het is niet toegestaan om in uw reacties links achter te laten om zo producten, diensten of blogs aan te prijzen, tenzij in het kader van een zeer specifieke actie. Doet u dat toch, dan kan de betreffende reactie worden verwijderd.

8. Alle aangebrachte content en andere data werd naar best vermogen verzameld en is slechts actueel op het moment van publicatie.

9. Gewoonsimpel.be maakt gebruik van advertenties en affiliate links ter ondersteuning van de site. Affiliate links in artikelen worden vermeld middels een mededeling onder een artikel of in de blogpost zelf.

10. De blog gewoonsimpel.be bevat geen affiliate links van producten of diensten waar ik niet 100% achtersta.

11. Indien een blogpost (mede) tot stand is gekomen door tussenkomst van (een) derde(n), op welke manier dan ook, wordt hiervan melding gemaakt in de blogpost.

12. Sommige afbeeldingen die op deze website worden gebruikt dienen ter verfaaiing of voor educatieve doeleinden, en zijn afkomstig van unplash.com , Pexels of andere opensource portals en worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden, in nodig worden bij de afbeeldingen de bronnen vermeld.  Andere afbeeldingen komen van mij persoonlijk.

13. Mocht je onverhoopt toch afbeelding(en) zien op deze website die van u afkomstig is en auteursrechten op gelden, kunt u mij contacteren, en wordt zo snel mogelijk de bewuste afbeeldingen verwijderd.

14. Het is verboden blogposts of delen ervan te kopiëren/dupliceren zonder voorafgaandelijk overleg en toestemming. 

Privacy en GDPR

Om de website gewoonsimpel.be zo optimaal mogelijk te ontwikkelen en evalueren, is het nodig om metingen, analyses en statistieken uit te voeren op de website. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de analyse-tool Matomo en piratepx.com. Deze tools houden een 'beperkt' aantal niet-gedetailleerde gegevens van de bezoeker bij. Hierbij houdt gewoonsimpel.be geen 'persoonlijke' gegevens bij van de bezoeker, zo blijft uw privacy gegarandeerd. Bijvoorbeeld het IP-adres van een bezoeker wordt gedeeltelijk geanonimiseerd, zo is niet te achterhalen van wie dit IP-adres afkomstig is. Mijn enige doel met de 'basis'-gegevens is om de website te optimaliseren, of bvb. op welk tijdstip de website best zijn update krijgt.

De mails ontvangen via gewoonsimpel.be, worden na 'verwerking' niet bijgehouden, tenzij dit noodzakelijk en/of mits toestemming is vd afzender. Indien de afzender nadien toch vraagt zijn/haar mail te verwijderen uit mijn adresboek, wordt deze ook binnen 48u verwijdert. De mails worden enkel 'intern' gebruikt, en zullen standaard enkel dienen om de afzender te beantwoorden indien nodig.De mails zullen ook niet gebruikt worden, mocht gewoonsimpel.be nieuwe diensten aanbieden, tenzij uitdrukkelijk daar toestemming voor wordt gegeven door de afzender.

Suggesties of opmerkingen zijn welkom via email.

We use our own or third party cookies to improve your web browsing experience. If you continue to browse we consider that you accept their use.  Accept  More information